Warning: mysqli_set_charset(): Error executing query in /users/0034/sh179440/www/esk.org.pl/wp-includes/wp-db.php on line 782
Powody dla ktorych warto, aby dziecko gralo na instrumencie | esk.org.pl

Powody dla ktorych warto, aby dziecko gralo na instrumencie

3 powody, dlaczego chcesz komunikowa si z innymi Wymiary

Dlaczego chcesz, aby dostp do informacji z innych wymiarw? Nie jest to informacja otrzymana na ziemi wystarczy? Dlaczego chcesz wicej?

Mam zamiar da podstawowe powody, dlaczego 3 multi (lub moe powiedzie wielokierunkowy) Komunikacja wymiarowa pozwala zrozumie, e nie s jedynie ziemskiego, czowiek, homo sapiens, jeste nieskoczony, bezgraniczny duch, ktry wanie tak si skada, e ??wybrano ziemi jako obecnego domenie.nasza strona www

1. Pierwszym powodem jest to, e sfera eteryczna, subtelna sfera, to, co jest niewidzialne, jest tam, gdzie pierwotnie pojawiy. Waciwie rozoeniu do subtelniejszych wiatw, kiedy to, co jest bezimienny, intencje manifestacj, co nazywasz tworzenie wymiarw nieskoczonych (i przez to mam na myli czstotliwoci wyraenie) w kady moliwy sposb nieskoczenie bez koca. To zdanie jest ogromna, niemal niezrozumiay pomys, prawda? Jednak, jeli mamy zamiar uywa sw tutaj, i wydaje si, e jest to najlepszy sposb, aby przekaza informacj w tej chwili na Ziemi, nasze umysy mog zacz zaplta si w idei staramy si wyrazi. Tak, bdziemy chcieli wykorzysta t informacj w swoim sercu, jak rwnie. I nie ma adnej rnicy, jeli wierzysz w ewolucji czy kreacjonizmu; czy uwaasz, istoty z innej planety manipulowane ludzkie DNA do stworzenia czowieka, czy te wszed do swojego ciaa. Wszystkie te pomysy i koncepcje to co, co jest oczywistym z czym, co jest niezamanifestowany.

Pierwszym powodem chcesz by w stanie komunikowa si z innymi wymiarami dlatego, e wyszed z nich. Jest on patrzy na ciebie w innej formie; suchanie siebie w innej wibracji.

2. Drugim powodem obaw, jak yj na ziemi (tak naprawd to jest „w ziemi”, poniewa jeste istniejce w podpisie d3 2000 iu energii ziemi, a nie „na” ni).

Artyku napisany przez:

Author: esk.org.pl

Share This Post On