Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

W rzeczywistości Copyright Act 1976 (tytuł 17, Code USA) daje właścicieli praw autorskich wyłączne prawa do wykonaj następujące czynności:

• Reprodukowania prac w kopii lub zapisu dźwiękowego.

• Przygotowanie prac pochodnych opartych na pracy.

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

• Rozpowszechniać kopie lub zapisów dźwiękowych utworu do publicznej wiadomości w drodze sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności lub przez najmu, dzierżawy lub użyczenia.

• Wykonywania pracy publicznej, w przypadku literackich, muzycznych, dramatycznych i prac choreograficznych, filmów i innych utworów audiowizualnych.

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

• Wyświetlanie pracy publicznej, w przypadku literackich, muzycznych, dramatycznych i choreografii, pantomimy i obrazowym, graficznym lub prac rzeźbiarskich, w tym poszczególnych obrazów z filmu lub innego utworu audiowizualnego.

• Wykonywania pracy publicznie (w przypadku nagrań dźwiękowych) za pomocą cyfrowego sygnału audio.

Artykuł napisany przez:

Author: esk.org.pl

Share This Post On