Warning: mysqli_set_charset(): Error executing query in /users/0034/sh179440/www/esk.org.pl/wp-includes/wp-db.php on line 782
Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie | esk.org.pl

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

W rzeczywistoci Copyright Act 1976 (tytu 17, Code USA) daje wacicieli praw autorskich wyczne prawa do wykonaj nastpujce czynnoci:

• Reprodukowania prac w kopii lub zapisu dwikowego.

• Przygotowanie prac pochodnych opartych na pracy.

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

• Rozpowszechnia kopie lub zapisw dwikowych utworu do publicznej wiadomoci w drodze sprzeday lub innej formy przeniesienia wasnoci lub przez najmu, dzierawy lub uyczenia.

• Wykonywania pracy publicznej, w przypadku literackich, muzycznych, dramatycznych i prac choreograficznych, filmw i innych utworw audiowizualnych.

Czy jest sie za starym na nauke gry na instrumencie

• Wywietlanie pracy publicznej, w przypadku literackich, muzycznych, dramatycznych i choreografii, pantomimy i obrazowym, graficznym lub prac rzebiarskich, w tym poszczeglnych obrazw z filmu lub innego utworu audiowizualnego.

• Wykonywania pracy publicznie (w przypadku nagra dwikowych) za pomoc cyfrowego sygnau audio.

Artyku napisany przez: porownajoferteac

Author: esk.org.pl

Share This Post On